Členské příspěvky

Členské příspěvky: 

Karate (trénink 2x týdně 60 min)
září-leden 3750 Kč
únor-červen 3750 Kč

červenec a srpen jednorázový vstup 100 Kč

jednorázový vstup pro nečleny 150 Kč

Necvičíme v době státních svátků a v době prázdnin šk. dětí.